MVO-beleid

TKH Security is zich bewust van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wil hiermee bijdragen aan een duurzame maatschappij. Wij zoeken bij iedere bedrijfsbeslissing een gezonde balans tussen mens, milieu en onze winstgevendheid.

Zo investeren wij in onze medewerkers, ondersteunen wij diverse goede doelen, minimaliseren wij papierverbruik op onze kantoren, scheiden wij ons afval, kijken wij altijd kritisch naar onze verpakkingsmaterialen en proberen wij onze hardware producten zoveel mogelijk te recyclen.

Naast bovenstaande activiteiten worden wij periodiek geaudit voor kwaliteitsgarantie. Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Bezoek voor meer informatie over het MVO-beleid vanuit de gehele organisatie de TKH Group website.