Beheren van alle kritische infrastructuren in Coburg, Duitsland