Selecteer taal

Disclaimer

Op het gebruik van de websites van TKH Security B.V. (“TKH Security”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van onze websites impliceert de kennis en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De informatie op onze websites is niet persoonlijk en kan niet als zodanig worden beschouwd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij de inhoud met de nodige zorgvuldigheid opstellen, kunnen wij niet uitsluiten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de geëxploiteerde websites van TKH Security https://tkhsecurity.com, https://service.tkhsecurity.com en https://tkhgroup.net. Verwijzingen naar websites of media van derden zijn slechts opgenomen ter informatie en om het de bezoeker van de website gemakkelijker te maken deze informatie te vinden. TKH Security is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de inhoud en de kwaliteit die door deze websites wordt geboden.De voorwaarden in deze disclaimer kunnen te allen tijde onaangekondigd worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op deze website zijn geplaatst.

Eigendom

De websites van TKH Security zijn eigendom van TKH Security B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30191139. De websites, met inbegrip van het ontwerp, de onderliggende software en content, afbeeldingen en foto’s, documenten, audio, video, informatie en tekst op de websites zijn intellectueel eigendom van TKH Security (of haar licentiegevers). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TKH Security.

Aansprakelijkheid

Hoewel TKH Security maximale zorg heeft besteed aan de inhoud en toegankelijkheid van haar websites, is TKH Security op geen enkele wijze aansprakelijk jegens derden. Elk gebruik van onze websites en de op of via onze websites beschikbare informatie is dan ook voor eigen risico.

Toepasselijk recht

Elk geschil of elke claim tussen u en TKH Security voortvloeiende uit of verband houdende met deze websites of het onderwerp daarvan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Gebruikers van deze websites doen dit in de veronderstelling dat het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag (Nederland).