Selecteer taal

Asset & Site Management

Wij versterken de weerbaarheid van je onbemande vitale infrastructuur locaties!

Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de samenleving dat een verstoring kan leiden tot ernstige sociale ontwrichting en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, gezondheid en economie.

Versterken weerbaarheid

Onbemande netwerklocaties in openbare ruimtes zijn kwetsbaar voor vandalisme en sabotage. Schade heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook voor de beschikbaarheid van de dienstverlening en voor de reputatie van je organisatie. Fysieke beveiliging en continue monitoring zijn essentieel voor een betere weerbaarheid.

Total Cost of Ownership

Verschillende omgevingsfactoren kunnen de levensduur van je kostbare bedrijfsmiddelen negatief beïnvloeden. Als deze omstandigheden gedurende langere tijd ongewenste waardes aannemen, zullen ze sneller leiden tot storingen en defecten. Reparatie-/vervangingskosten drijven de Total Cost of Ownership onnodig op.

Toegangscontrole

Zijn het je eigen servicemonteurs en/of onderaannemers die toegang moeten hebben tot de onbemande locaties voor verbindingsbeheer en onderhoud? Dan is het voor de netwerkbeheerder van cruciaal belang om de volledige controle te behouden en ervoor te zorgen dat toegang op de juiste manier wordt verleend. Het is essentieel om te weten wie, wanneer toegang nodig heeft tot welke specifieke locatie(s) en wat de reden is voor toegang.

Sleutelbeheer

Adequaat gecentraliseerd sleutelbeheer is essentieel voor de beveiliging van je kwetsbare en kostbare bedrijfsmiddelen. Het proces van het uitgeven, inleveren en beheren van sleutels, samen met zorgen over verlies, ongeautoriseerd dupliceren en verkeerd gebruik, kunnen resulteren in een kwetsbaar en duur beheersysteem. Je prioriteit ligt bij het waarborgen van de veiligheid en het optimaliseren van de efficiëntie om onnodige (reis)tijd en middelen te besparen.

Wil je meer weten over onze

Asset & Site Management oplossing?