CCTV-systeem van Siqura maakt eenmansbediening van sleephopperzuiger mogelijk